Croeso

Côr cymysg o Aberystwyth yw Côr ABC.

Mae’r côr yn canu’n rheolaidd mewn cyngherddau, digwyddiadau a chystadlaethau, ac mae hefyd yn gymuned gyfeillgar.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r côr wedi estyn ei repertoire i gynnwys cerddoriaeth gan lawer o gyfansoddwyr cyfoes, yn ogystal â cherddoriaeth gan gyfansoddwyr o Gymru. Mae’r côr hefyd wedi comisiynu darnau newydd, gan ddenu cynulleidfa newydd ac ennill clod mewn cystadlaethau. Bu’r côr yn cystadlu yn rownd derfynol y corau cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2017.

Mae nifer o brosiectau cyffrous yn yr arfaeth, gan gynnwys cyngherddau, cystadlaethau a chynlluniau i gomisiynu darnau newydd.

Mae’r côr yn gyfeillgar ac yn hwyliog, ac mae bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd.

Côr ABC is a mixed choir based in Aberystwyth.

The choir sings together regularly in rehearsals, concerts, and competitions, as well as being a sociable community. 

In recent years, the choir’s repertoire has extended from well-known Welsh classics to include music by a range of living composers, as well as new pieces commissioned by the choir, a move which has gained the choir a new audience and increasing recognition in competitions. The choir competed in the mixed choir final of S4C’s Côr Cymru competition in 2017.

Future plans include concerts, competitions and further commissions.

The choir is very friendly and approachable, and is always pleased to welcome new members.