Croeso

Côr cymysg o Aberystwyth yw Côr ABC.

Enillodd y côr dlws Côr yr Ŵyl yng Ngŵyl Fawr Aberteifi 2018, ac fe gyrhaeddodd rownd derfynol y corau cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2017 a 2019.

Yn ddiweddar, bu’r côr yn perfformio gyda’r canwr-gyfansoddwr Al Lewis fel rhan o’i daith i lansio ei albym gysyniadol newydd, Te yn y Grug.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r côr wedi ehangu ei repertoire i gynnwys cerddoriaeth gan lawer o gyfansoddwyr cyfoes, yn ogystal â cherddoriaeth gan gyfansoddwyr o Gymru. Mae’r côr hefyd wedi comisiynu darnau newydd, gan ddenu cynulleidfa newydd ac ennill clod mewn cystadlaethau.

Mae nifer o brosiectau cyffrous yn yr arfaeth, gan gynnwys cyngherddau, cystadlaethau a chynlluniau i gomisiynu darnau newydd.

Mae’r côr yn gymuned gyfeillgar a hwyliog, ac mae bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd.

Côr ABC is a mixed choir based in Aberystwyth.

The choir was named Choir of the Festival at Gŵyl Fawr Aberteifi, Cardigan’s annual festival of music and verse, in 2018, and reached the mixed choir final of S4C’s choral competition, Côr Cymru, in 2017 and 2019.

The choir has recently performed with singer-songwriter Al Lewis as part of his tour to launch his new concept album, Te yn y Grug.

In recent years, the choir’s repertoire has extended from well-known Welsh classics to include music by a range of living composers, as well as new pieces commissioned by the choir, a move which has gained the choir a new audience and increasing recognition in competitions. 

Future plans include concerts, competitions and further commissions.

The choir is very friendly and approachable, and is always pleased to welcome new members.