Mae’r Nadolig yn dod | Christmas is coming

Mae’r côr yn edrych mlaen at fwrlwm y Nadolig!

Byddwn ni’n cynnal ein cyngerdd Nadolig nos Sul, 11 Rhagfyr yn Eglwys Llanbadarn. Cewch hyd i fwy o wybodaeth ar ein tudalen ‘Cyngerdd Nadolig’ o dan ‘Digwyddiadau’.

The choir is looking forward to the festive season!

Our Christmas concert will be held on Sunday, 11th December in Llanbadarn Church. Further information can be found on our ‘Christmas Concert’ page under ‘Events’.