Carolau yn y Llyfrgell Genedlaethol | Carols at the National Library

Heno, bydd Côr ABC yn canu carolau yn nigwyddiad ‘Dathlu’r Nadolig’ Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Byddwn ni’n canu detholiad o’n hoff garolau, a bydd cyfle i bawb ymuno â ni i ganu carol neu ddwy!

Tonight, Côr ABC will be singing at the National Library of Wales’ ‘Celebrate Christmas’ event. We will be singing a selection of our favourite carols, and there will also be an opportunity for all to join us to sing a carol or two!