Côr Cymru 2017

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod wedi ein dewis i gymryd rhan yn rownd gyn-derfynol y corau cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2017.

Cynhelir y rownd gyn-derfynol yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, nos Sul, 19 Chwefror.

We are pleased to announce that we have been selected to sing in the mixed choir semi-final of Côr Cymru 2017.

The semi-final will be held at the Arts Centre, Aberystwyth, on Sunday, 19th February.