Côr Cymru 2017

IMG_2982 chrome ii

Roedd y côr yn falch iawn o gymryd rhan yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2017, gan gystadlu yn rownd gyn-derfynol y corau cymysg gyda Chôrdydd, Côr CF1 a Chôr Dre.

Cafodd y rownd gyn-derfynol ei darlledu nos Sul, 26 Mawrth ar S4C.

The choir was pleased to take part in the Côr Cymru 2017 competition, competing in the mixed choir semi-final alongside Côrdydd, CF1 and Côr Dre.

The semi-final was broadcast on Sunday, 26th March on S4C.