Côr Cymru 2017

IMG_2982 chrome ii

Roedd y côr yn falch iawn o gymryd rhan yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2017, gan gystadlu yn rownd derfynol y corau cymysg gyda Chôrdydd, Côr CF1 a Chôr Dre.

Cafodd rownd y corau cymysg ei darlledu nos Sul, 26 Mawrth ar S4C.

The choir was pleased to take part in the Côr Cymru 2017 competition, competing in the mixed choir final alongside Côrdydd, CF1 and Côr Dre.

The mixed choir final was broadcast on Sunday, 26th March on S4C.