Côr ABC ar y bocs | Côr ABC on the box

Mae’r côr wedi bod yn eithriadol o brysur dros y misoedd diwethaf, ac mae’n bosib eich bod wedi ein gweld ni ar eich sgrin deledu yn ddiweddar!

Cafodd perfformiad y côr o ‘Gosber’ gan Andrew Cusworth ei ddarlledu yn ystod rhaglen Gŵyl Ddewi Dechrau Canu, Dechrau Canmol.

Bu’r côr hefyd yn cystadlu yn rownd gyn-derfynol Côr Cymru 2017 a ddarlledwyd ar S4C ddiwedd mis Mawrth.

Cafodd rhan o berfformiad y côr yn y gystadleuaeth ei darlledu ar Radio Cymru hefyd yn dilyn sgwrs rhwng Shân Cothi a’n harweinydd, Gwennan Williams, ar raglen Bore Cothi.

The last few months have been rather busy for the choir, and it’s possible you may have seen us on your television lately!

The choir’s performance of ‘Gosber’ by Andrew Cusworth was broadcast during the St. David’s Day episode of Dechrau Canu, Dechrau Canmol.

We also competed in the semi-final of Côr Cymru 2017, which was broadcast at the end of March on S4C.

Part of the choir’s performance in the competition was also played on Radio Cymru’s Bore Cothi programme, which featured an interview between Shân Cothi and our director, Gwennan Williams.