Ffair Fwyd Nadolig | Christmas Food Fair

Byddwn ni’n canu carolau yn Ffair Fwyd Nadolig Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, am hanner dydd ddydd Sadwrn, 25 Tachwedd.

Galwch draw i’n gweld!

We will be singing carols at Aberystwyth Arts Centre’s Christmas Food Fair at midday on Saturday, 25th November.

Come and see us there!