Carolau | Carols

Poster_Carolau

Noson o garolau

Nos Iau, 14 Rhagfyr
Drysau’n agor am 7.30pm, carolau am 7.45pm
Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth

An evening of carols

Thursday, 14th December
Doors open at 7.30pm, carols at 7.45pm
Capel y Morfa, Portland Street, Aberystwyth