Cyngerdd haf | Summer concert

cyngerdd haf bynting ar y top

Ymunwch â ni ar gyfer cyngerdd o gerddoriaeth amrywiol yn yr Hen Goleg, Aberystwyth.

Dyddiad: Nos Iau, 26 Gorffennaf 2018
Amser: 7.30pm
Mynediad am ddim

Join us for an evening of choral music at the Old College, Aberystwyth.

Date: Thursday, 26th July 2018
Time: 7.30pm
Free admission