Gŵyl Fwyd Nadolig | Christmas Food Fair

Byddwn ni’n canu carolau yn Ffair Fwyd Nadolig Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, am hanner dydd ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd 2018.

Galwch draw i’n gweld!

We will be singing carols at Aberystwyth Arts Centre’s Christmas Food Fair at midday on Saturday, 24th November 2018.

Come and see us there!