Côr Cymru 2019

Mae’r côr wedi cyrraedd rownd derfynol y corau cymysg yng nghystadleuaeth gorawl S4C, Côr Cymru, eleni eto.

Cynhelir y gystadleuaeth yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, nos Sadwrn 16 Chwefror, ac fe’i darlledir ar S4C nos Sul 17 Mawrth am 8pm.

Cofiwch wylio!

The choir has once again reached the mixed choir category final of S4C’s choral competition, Côr Cymru.

The competition will take place in the Great Hall, Aberystwyth Arts Centre, on Saturday 16th February, and the programme will be broadcast on S4C on Sunday 17th March at 8pm.

Tune in to watch!