Gwobrau Cerddoriaeth Glasurol Ddigidol 2020 | Classical Music Digital Awards 2020

Prosiect côr rhithwir yn un rhith yn ennill gwobr cymeradwyaeth uchel |
yn un rhith virtual choir project wins highly commended award

Ar Nos Galan 2020, enillodd prosiect côr rhithwir ‘yn un rhith – yn gôr o hyd’ wobr cymeradwyaeth uchel yn y categori ‘Prosiect Cyfnod Clo – Côr’ yng Ngwobrau Cerddoriaeth Glasurol Ddigidol 2020. Roedd y digwyddiad hwn a ffrydiwyd yn fyw ar y we yn dathlu ymdrechion ymarferwyr a sefydliadau ym maes cerddoriaeth glasurol i ymateb yn gadarnhaol i heriau 2020, ac yn taflu goleuni ar lawer o brosiectau cerddorol sydd wedi torri tir newydd yn ystod y cyfnod hwn. Roedd hefyd yn codi arian ar gyfer elusen Help Musicians.

Bu Côr ABC yn rhan o brosiect ‘yn un rhith’, ochr yn ochr â Chôr Dinas, i gynhyrchu perfformiad rhithwir o ddarn newydd o’r un enw gan Andrew Cusworth a oedd yn gosod geiriau Dafydd John Pritchard.

Ry’n ni wrth ein bodd bod y prosiect wedi ennill y wobr hon, ac ry’n ni’n falch bod prosiect a ysbrydolwyd gan ymdrechion dau gôr cymunedol i gefnogi eu haelodau ac i roi cyfle iddynt barhau i ganu wedi cael ei gydnabod fel hyn.

I gael gwybod mwy am y prosiect, ac i greu eich perfformiad rhithwir eich hun o’r darn, ewch i wefan y prosiect.

On New Year’s Eve, 2020, ‘yn un rhith – a choir still’, won an highly commended award in the ‘Lockdown project – choir’ category of the Classical Music Digital Awards 2020. This live-streamed event celebrated the efforts of classical music practitioners and organisations to respond positively to the challenges of 2020, and shone a light on numerous digital music projects and innovations, whilst raising money for Help Musicians.

Côr ABC participated in the ‘yn un rhith’ project, alongside Côr Dinas, to produce a virtual performance of a new piece of the same name by Andrew Cusworth, setting words by Dafydd John Pritchard.

We are delighted that the project has received this award, and that a project inspired by the efforts of two community choirs to support and keep their members singing together has received this recognition.

To find out more about the project, and to produce your own virtual performance of the piece, visit the project website.