Naw llith a charolau | Nine lessons and carols

Ymunwch â ni i ddathlu’r Nadolig yn ein cyngerdd sy’n seiliedig ar draddodiad yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Dyddiad: Nos Sul, 11 Rhagfyr 2022
Amser: 7.30pm
Lleoliad: Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr

Mynediad am ddim

Eleni, byddwn ni’n gwahodd y gynulleidfa i roi rhoddion i Home-Start Ceredigion, elusen leol sy’n helpu teuluoedd â phlant ifanc i ymdopi â bywyd, beth bynnag a ddaw, drwy gynorthwyo rhieni wrth iddyn nhw fagu hyder a dysgu sut i greu bywydau gwell i’w plant.

Bydd pwnsh poeth a mins peis ar gael yn Neuadd yr Eglwys ar ôl y cyngerdd.

Join us to celebrate Christmas at our concert based on the tradition of the Festival of Nine Lessons and Carols.

Date: Sunday, 11 December 2022
Time: 7.30pm

Venue: St. Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr

Free entry

This year, we will be inviting donations for Home-Start Ceredigion, a local charity that assists families with young children to cope with the challenges they face, as they build their confidence and learn how to create better lives for their children.

Hot punch and mince pies will be served in the Church Hall after the concert.