Cyngerdd Nadolig | Christmas concert

Poster_Naw_Llith_2017

OHERWYDD Y TYWYDD GAEAFOL, RYDYM WEDI PENDERFYNU CANSLO’R CYNGERDD HENO. RYDYM YN YMDDIHEURO AM UNRHYW ANGHYFLEUSTER. |

DUE TO THE WINTRY CONDITIONS, WE HAVE DECIDED TO CANCEL TONIGHT’S CONCERT. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE.

Dewch i ddathlu tymor y Nadolig gyda ni mewn cyngerdd o garolau a cherddoriaeth yr Adfent yn seiliedig ar draddodiad yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Nos Sul, 10 Rhagfyr 2017 am 7.30pm
Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr
Mynediad am ddim
Rhoddion os dymunir i HAHAV Hosbis yn y Cartref Aberystwyth
Pwnsh poeth a mins peis i ddilyn

Join us to celebrate the festive season in a concert of carols and Advent music based on the tradition of the Festival of Nine Lessons and Carols.

Sunday, 10th December 2017 at 7.30pm
St. Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr
Free admission
Donations if desired to HAHAV Aberystwyth Hospice at Home
Hot punch and mince pies to follow

MusicFest Aberystwyth

Dewch i’n clywed ni’n canu yn MusicFest Aberystwyth!

Byddwn ni’n perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau am 7.15 nos Iau, 27 Gorffennaf. Does dim angen tocyn – digwyddiad am ddim!

Edrych ‘mlaen at eich gweld chi yno!

Come and hear us sing at MusicFest Aberystwyth!

We shall be performing at Aberystwyth Arts Centre at 7.15pm on Thursday, 27th July. No need for a ticket – it’s a free event!

We look forward to seeing you there!

Musiqa i Aberaid

Musiqa i Aberaid AMENDED poster

Byddwn ni’n canu yn nigwyddiad Musiqa i godi arian i Aberaid.

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill 2017 am 2pm
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Dewch i gefnogi’r digwyddiad!

We will be singing at the Musiqa event to raise money for Aberaid.

Saturday, 29th April 2017 at 2pm
Aberystwyth Arts Centre

Come and support the event!

Cyngerdd Naw Llith a Charolau | Nine Lessons and Carols Concert

poster-naw-llith-cannwyll-dwyieithog-ii

CYNGERDD NAW LLITH A CHAROLAU

Mae Côr ABC yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â ni ar gyfer cyngerdd Nadolig yn seiliedig ar draddodiad yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Nos Sul, 11 Rhagfyr 2016 am 7.30pm
Eglwys Padarn, Llanbadarn Fawr
Mynediad am ddim
Rhoddion os dymunir i Gronfa Goffa Eifion Gwynne

NINE LESSONS AND CAROLS CONCERT

Côr ABC invites you to join us for our Christmas concert based on the tradition of the Festival of Nine Lessons and Carols.

Sunday, 11th December 2016 at 7.30pm

St. Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr
Free admission
Donations if desired to the Eifion Gwynne Memorial Fund