Musiqa i Aberaid

Musiqa i Aberaid AMENDED poster

Byddwn ni’n canu yn nigwyddiad Musiqa i godi arian i Aberaid.

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill 2017 am 2pm
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Dewch i gefnogi’r digwyddiad!

We will be singing at the Musiqa event to raise money for Aberaid.

Saturday, 29th April 2017 at 2pm
Aberystwyth Arts Centre

Come and support the event!

Cyngerdd Naw Llith a Charolau | Nine Lessons and Carols Concert

poster-naw-llith-cannwyll-dwyieithog-ii

CYNGERDD NAW LLITH A CHAROLAU

Mae Côr ABC yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â ni ar gyfer cyngerdd Nadolig yn seiliedig ar draddodiad yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Nos Sul, 11 Rhagfyr 2016 am 7.30pm
Eglwys Padarn, Llanbadarn Fawr
Mynediad am ddim
Rhoddion os dymunir i Gronfa Goffa Eifion Gwynne

NINE LESSONS AND CAROLS CONCERT

Côr ABC invites you to join us for our Christmas concert based on the tradition of the Festival of Nine Lessons and Carols.

Sunday, 11th December 2016 at 7.30pm

St. Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr
Free admission
Donations if desired to the Eifion Gwynne Memorial Fund