Cwestiynau cyffredin

Ble mae’r côr yn ymarfer?
Mae’r côr yn ymarfer yn festri Capel y Morfa ar Stryd Portland yn Aberystwyth.

Pryd mae’r côr yn ymarfer?
Mae’r côr yn ymarfer bob nos Iau am 7.30pm. Mae’r ymarferion fel rheol yn para rhwng awr a hanner a dwy awr.

Oes tâl aelodaeth?
Ar hyn o bryd, mae’r aelodau’n talu £20 y flwyddyn i fod yn aelod o’r côr. Mae’r aelodau hefyd yn talu am eu copïau.

Beth sy’n digwydd yn yr ymarferion?
Ar ddechrau pob ymarfer, rydyn ni’n gwneud ymarferion lleisiol i dwymo’r llais ac i ddatblygu techneg dda wrth ganu. Yna, rydyn ni’n gweithio ar y repertoire. Os ydyn ni’n dysgu darn newydd, rydyn ni’n dysgu’r nodau gyda’n gilydd. Yn aml, rydyn ni’n canu drwy rai o’r darnau yn ein repertoire.

Oes rhaid darllen cerddoriaeth?
Mae’n help mawr os ydych chi’n gallu darllen cerddoriaeth, ond dydy pob un o’r aelodau ddim yn darllen cerddoriaeth. Os nad ydych chi’n darllen yn hyderus, mae’n siwr y byddwch yn magu hyder wrth ganu gyda’r côr. Rydyn ni’n aml yn darparu traciau ymarfer i helpu’r aelodau i ddysgu’r nodau hefyd.

Pa fath o gerddoriaeth mae’r côr yn ei chanu?
Mae’r côr yn canu amrywiaeth eang o gerddoriaeth – o gerddoriaeth bolyffonig y Dadeni i gerddoriaeth gorawl gyfoes, ac o drefniannau o alawon gwerin i ganeuon adnabyddus Cymru. Mae’n canu mewn nifer helaeth o ieithoedd. Ewch i’r dudalen ‘Repertoire’ i gael syniad o’r math o ddarnau sydd yn ein repertoire ar hyn o bryd.

Pam ymuno â chôr?
Mae côr cymunedol fel Côr ABC yn gyfle i bobl ddod at ei gilydd i greu cerddoriaeth, gan ddysgu amrywiaeth eang o ddarnau, datblygu’n gerddorol ac yn dechnegol, a chymryd rhan mewn digwyddiadau amrywiol. Mae hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â ffrindiau newydd ac i gael hwyl bob wythnos yng nghwmni pobl eraill sydd wrth eu bodd yn canu!