Gwrando | Listen

Gallwch wrando ar garolau ar ein tudalen Nadolig.
You can listen to carols on our Christmas page.

yn un rhith – yn gôr o hyd | a choir still

Perfformiad côr rhithwir Côr ABC a Chôr Dinas a gynhyrchwyd ar gyfer prosiect yn un rhith i berfformio darn newydd a gyfansoddwyd gan Andrew Cusworth, gyda geiriau un o’n haelodau, Dafydd John Pritchard, yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau mewn ymateb i bandemig COVID-19.

A virtual choir performance by Côr ABC and Côr Dinas produced for the yn un rhith project to perform a new piece composed by Andrew Cusworth with words by one of our members, Dafydd John Pritchard, during lockdown in response to the COVID-19 pandemic.

cerddoriaeth | music: Andrew Cusworth
geiriau | words: Dafydd John Pritchard
cyfeilydd a golygydd fideo | accompanist and video editor: Robert Russell
perfformwyr | performers: Côr ABC & Côr Dinas

yn un rhith – yn gôr o hyd | a choir still

Perfformiad rhithwir Côr ABC o’r fersiwn SATB o yn un rhith – yn gôr o hyd.
Côr ABC’s virtual performance of the SATB version of yn un rhith – a choir still.

Gosber

Perfformiad Côr ABC o Gosber yn Eglwys Sant Mihangel, Llandre, Medi 2019.
Côr ABC’s performance of Gosber at St. Michael’s Church, Llandre, September 2019.

cerddoriaeth | music: Andrew Cusworth
geiriau | words: Dafydd John Pritchard
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Veni Emmanuel

Perfformiad byw yn Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr, Rhagfyr 2016.
Live performance at St.Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr, December 2016.

trefniant | arrangement: Andrew Cusworth
cyfeilydd | accompanist: Louise Amery
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Stille Nacht | Dawel Nos

Perfformiad byw yn Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr, Rhagfyr 2016.
Live performance at St.Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr, December 2016.

trefniant | arrangement: Andrew Cusworth
cyfeilydd | accompanist: Louise Amery
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Gŵyl y Pasg

Cryno ddisg o rai o hoff emynau’r Pasg, gyda llyfryn sy’n cynnwys y tonau a’r emynau. Fe’i recordiwyd yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth, yn ystod y gwanwyn 2018.

A recording of some of the best loved Welsh Easter hymns, with a booklet containing the tunes and hymns. The disc was recorded at Capel y Morfa, Aberystwyth, during the spring 2018.

cyfeilydd | accompanist: Meirion Wynn Jones
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Ar gael i’w brynu o’ch siop gerdd leol, neu o wefan Curiad.
Available to purchase from your local music shop, or from the Curiad website.

Sianel YouTube Channel

I weld ein fideos diweddaraf, cofiwch danysgrifio i’n sianel YouTube.
To view our most recent videos, don’t forget to subscribe to our YouTube channel.