Nadolig | Christmas

Ar y dudalen hon, rydym yn rhannu fideos a thraciau o rai o’n hoff garolau Nadolig a darnau Adfent i chi eu mwynhau. I gael gwybodaeth am ein cyngerdd Nadolig, ewch i’r dudalen Digwyddiadau.

On this page, we share videos and tracks of some of our favourite Christmas carols and Advent pieces for you to enjoy. For details of our Christmas concert, go to our Events page.

NEWYDD | NEW: Drop down, ye heavens

perfformiad byw, Rhagfyr 2019 | live performance, December 2019
cyfansoddwr | composer: Andrew Cusworth
geiriau | words: Eseia 45.8 | Isiah 45.8
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Veni Emmanuel

perfformiad byw, Rhagfyr 2019 | live performance, December 2019
trefniant | arrangement: Andrew Cusworth
cyfeilydd | accompanist: Louise Amery
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Stille Nacht | Dawel nos

perfformiad byw, Rhagfyr 2019 | live performance, December 2019
cerddoriaeth | music: Franz Gruber, tr. | arr. Andrew Cusworth
geiriau | words: Joseph Mohr, T. H. Parry-Williams
cyfeilydd | accompanist: Louise Amery
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Wele’n gwawrio

perfformiad byw, Rhagfyr 2018 | live performance, December 2018
cerddoriaeth | music: Henry Williams (Alaw Llechid), tr. | arr. R.J. Evans
geiriau | words: John Edwards
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Myn Mair

perfformiad rhithwir, Rhagfyr 2020 | virtual performance, December 2020
carol draddodiadol | traditional Welsh carol
trefniant a sain | arrangement and audio: Andrew Cusworth

Hwiangerdd Mair

perfformiad rhithwir, Rhagfyr 2020 | virtual performance, December 2020
cerddoriaeth | music: Haydn Morris, tr. | arr. Andrew Cusworth
geiriau | words: Nantlais
sain | audio: Andrew Cusworth