Nadolig | Christmas

Ar y dudalen hon, rydym yn rhannu fideos a thraciau o rai o’n hoff garolau Nadolig a darnau Adfent i chi eu mwynhau.
On this page, we share videos and tracks of some of our favourite Christmas carols and Advent pieces for you to enjoy.

NEWYDD | NEW: Drop down, ye heavens

perfformiad byw, Rhagfyr 2019 | live performance, December 2019
cyfansoddwr | composer: Andrew Cusworth
geiriau | words: Eseia 45.8 | Isiah 45.8
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Veni Emmanuel

perfformiad byw, Rhagfyr 2019 | live performance, December 2019
trefniant | arrangement: Andrew Cusworth
cyfeilydd | accompanist: Louise Amery
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Stille Nacht | Dawel nos

perfformiad byw, Rhagfyr 2019 | live performance, December 2019
cerddoriaeth | music: Franz Gruber, tr. | arr. Andrew Cusworth
geiriau | words: Joseph Mohr, T. H. Parry-Williams
cyfeilydd | accompanist: Louise Amery
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Wele’n gwawrio

perfformiad byw, Rhagfyr 2018 | live performance, December 2018
cerddoriaeth | music: Henry Williams (Alaw Llechid), tr. | arr. R.J. Evans
geiriau | words: John Edwards
arweinydd | conductor: Gwennan Williams

Myn Mair

perfformiad rhithwir, Rhagfyr 2020 | virtual performance, December 2020
carol draddodiadol | traditional Welsh carol
trefniant a sain | arrangement and audio: Andrew Cusworth

Hwiangerdd Mair

perfformiad rhithwir, Rhagfyr 2020 | virtual performance, December 2020
cerddoriaeth | music: Haydn Morris, tr. | arr. Andrew Cusworth
geiriau | words: Nantlais
sain | audio: Andrew Cusworth