Ymuno â ni | Join us

Ry’n ni’n ymarfer ar nos Iau am 7.30pm yng Nghapel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2DX (gerllaw Llyfrgell y Dref).

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, cysylltwch â ni drwy e-bostio corabc10@gmail.com neu drwy lenwi’r ffurflen isod.

Os oes gennych gwestiynau, efallai y cewch hyd i atebion yn ein Cwestiynau cyffredin neu anfonwch neges aton ni.

The choir meets on Thursday evenings at 7.30pm in Capel y Morfa, Portland Street, Aberystwyth, SY23 2DX (near the Town Library). Our rehearsals are held in Welsh but those learning Welsh are very welcome to join us.

If you are interested in joining us, send us an e-mail at corabc10@gmail.com or use the form below.

If you have any questions, please feel free to contact us.

Rydym yn gofyn i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost er mwyn i ni ateb eich ymholiad. Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at unrhyw ddiben arall.

We request your name and e-mail address in order for us to respond to your enquiry. This information will not be used for any other purpose.

Ymarfer Côr ABC
Y côr yn ymarfer | The choir rehearsing
ymarfer rhithwir côr abc
Ymarfer rhithwir | Virtual rehearsal