Ymuno â ni | Join us

Bydd y tymor newydd yn dechrau ar 5 Medi ac mae croeso cynnes i aelodau newydd ymuno â ni. Ry’n ni’n arbennig o awyddus i ychwanegu at rengoedd y tenoriaid a’r baswyr, ond mae croeso i sopranos ac altos newydd ymuno â ni hefyd.

Ry’n ni’n ymarfer bob nos Iau am 7.30 yn festri Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2DX (gerllaw Llyfrgell y Dref).

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, cysylltwch â ni drwy e-bostio corabc10@gmail.com neu drwy lenwi’r ffurflen isod, neu dewch i un o’n hymarferion. Byddwn ni’n falch iawn o’ch gweld!

Os oes gennych gwestiynau, efallai y cewch hyd i atebion yn ein Cwestiynau cyffredin neu anfonwch neges aton ni.

The new term will begin on 5th September, and new members are welcome to join us. We are especially keen to recruit new tenors and basses, but sopranos and altos are also welcome to join us.

The choir meets every Thursday evening at 7.30 in the vestry of Capel y Morfa, Portland Street, Aberystwyth, SY23 2DX (near the Town Library). Our rehearsals are held in Welsh but those learning Welsh are very welcome to join us.

If you are interested in joining us, send us an e-mail at corabc10@gmail.com or use the form below, or come along to a rehearsal.

If you have any questions, please feel free to contact us.

Rydym yn gofyn i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost er mwyn i ni ateb eich ymholiad. Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at unrhyw ddiben arall.

We request your name and e-mail address in order for us to respond to your enquiry. This information will not be used for any other purpose.

Ymarfer Côr ABC
Y côr yn ymarfer – The choir rehearsing