Ymuno â ni | Join us

Mae Côr ABC bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, mae croeso i chi ddod i un o’n hymarferion. Byddwn ni’n falch iawn o’ch gweld!

Rydyn ni’n ymarfer bob nos Iau am 7.30 yn festri Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2DX (gerllaw Llyfrgell y Dref).

Weithiau, byddwn ni’n ymarfer mewn lleoliadau eraill, felly anfonwch neges aton ni ymlaen llaw i gadarnhau’r trefniadau ac i roi cyfle i ni baratoi i’ch croesawu. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio corabc10@gmail.com neu drwy lenwi’r ffurflen isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Côr ABC is always pleased to welcome new members.

If you are interested in joining us, you’re welcome to come to one of our rehearsals.

The choir meets every Thursday evening at 7.30 in the vestry of Capel y Morfa, Portland Street, Aberystwyth, SY23 2DX (near the Town Library). Our rehearsals are held in Welsh but those learning Welsh are very welcome to join us.

We sometimes rehearse in alternative venues, so do contact us in advance to confirm details and to enable us to prepare to welcome you. You can contact us by e-mailing us at corabc10@gmail.com or by filling in the form below.

If you have any questions, please feel free to contact us.

Rydym yn gofyn i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost er mwyn i ni ateb eich ymholiad. Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at unrhyw ddiben arall.

We request your name and e-mail address in order for us to respond to your enquiry. This information will not be used for any other purpose.

Ymarfer Côr ABC
Y côr yn ymarfer – The choir rehearsing