Ymuno â ni | Join us

Mae Côr ABC bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd.

Rydyn ni’n ymarfer bob nos Iau am 7.30 yn festri Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2DX. Cynhelir yr ymarferion yn Gymraeg.

Os hoffech chi ymuno â ni, mae croeso i chi ddod i un o’n hymarferion. Cysylltwch â ni ymlaen llaw er mwyn i ni sicrhau bod cerddoriaeth ar gael i chi drwy e-bostio corabc10@gmail.com neu drwy lenwi’r ffurflen isod.

Côr ABC is always pleased to welcome new members.

The choir meets every Thursday evening at 7.30 in the vestry of Capel y Morfa, Portland Street, Aberystwyth, SY23 2DX. Rehearsals are held in Welsh but we welcome Welsh learners.

If you are interested in joining us, you’re welcome to come to one of our rehearsals. Please contact us in advance so that we can have music ready for you by e-mailing us at corabc10@gmail.com or by filling in the form below.

Rydym yn gofyn ichi roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost er mwyn inni ateb eich ymholiad. Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at unrhyw ddiben arall.

We request your name and e-mail address in order to respond to your enquiry. We shall not use this information for any other purpose.

Roc 20160122 2ii pan
Y côr yn ymarfer – The choir rehearsing