Ymuno â ni | Join us

Mae Côr ABC bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd.

Rydyn ni’n ymarfer bob nos Iau am 7.30 yn festri Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2DX. Cynhelir yr ymarferion yn Gymraeg.

Os hoffech chi ymuno â ni, mae croeso i chi ddod i un o’n hymarferion. Cysylltwch â ni ymlaen llaw er mwyn i ni sicrhau bod cerddoriaeth ar gael i chi.

Côr ABC is always pleased to welcome new members.

The choir meets every Thursday evening at 7.30 in the vestry of Capel y Morfa, Portland Street, Aberystwyth, SY23 2DX. Rehearsals are held in Welsh but we welcome Welsh learners.

If you are interested in joining us, you’re welcome to come to one of our rehearsals. Please contact us in advance so that we can have music ready for you.

Roc 20160122 2ii pan
Y côr yn ymarfer – The choir rehearsing