Pam ymuno â ni?

Fe wnaethon ni ofyn i’n haelodau pam eu bod nhw’n mwynhau canu gyda’r côr.

Dyma rai o’r atebion rydyn ni wedi’u cael gan y tenoriaid a’r baswyr:

“Am gwpwl o oriau ar nos Iau, bob wythnos, dwi’n gallu ymgolli’n llwyr yn y gerddoriaeth, gan anghofio, am ychydig, am bob dim arall. Ac yna peint (neu ddau) a sgwrs i ddilyn. Perffaith!”

“Mae nifer o resymau pam ‘mod i’n aelod, ond yr un penna yw’r dewis o gerddoriaeth safonol dan arweiniad deallus. Rwy’n teimlo bod y dewis o gerddoriaeth wedi siwtio fi i’r dim, ond ar yr un pryd, mae’n her sydd wedi helpu fi i ddatblygu’n lleisiol. Heb anghofio’r cymdeithasu difyr…!”

“Mwynhau’r gwmnïaeth, mwynhau’r her o ddysgu repertoire amrywiol, mwynhau’r pleser o glywed sain da y côr, a mwynhau peint ar ôl pob ymarfer. Rydyn ni hefyd yn ffodus bod gyda ni arweinydd a chyfeilydd o safon uchel iawn.”

“Mae’r côr wedi helpu fi i gwrdd â phobl newydd, cymdeithasu, a gwneud ffrindiau newydd mewn lle newydd. Croeso cynnes, hwyl bob wythnos, cerddoriaeth go iawn, ac un o uchafbwyntiau’r wythnos.”