Amdanon ni | About us

Y côr

Ers ei sefydlu yn 1995, mae Côr ABC wedi datblygu o fod yn gôr ieuenctid i fod yn gôr cymysg cymunedol uchelgeisiol sy’n cefnogi bywyd cerddorol Aberystwyth a’r fro. Mae hefyd wedi cael cryn lwyddiant mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol, gan gyrraedd rownd derfynol y corau cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru yn 2007, 2011 a 2017.

Mae’r côr wedi comisiynu a pherfformio darnau newydd, gan gynnwys ‘Aberystwyth’ gan Hector MacDonald a ‘Gosber’ gan Andrew Cusworth. Gallwch glywed recordiad o berfformiad cyntaf ‘Gosber’ ar waelod y dudalen, a gallwch hefyd glywed y côr yn canu ar ffilm lwyddiannus Gideon Koppel, ‘Sleep Furiously’.

Yr arweinydd

Mae Gwennan Williams yn gerddor sy’n frwd dros gerddoriaeth gorawl a cherddoriaeth gymunedol. Mae ganddi radd anrhydedd gyfun mewn cerddoriaeth ac Almaeneg o Brifysgol Birmingham, ac mae wedi bod yn arwain Côr ABC ers 2013.

Y cyfeilydd

Mae Louise Amery yn gerddor amryddawn a chanddi radd anrhydedd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Cymru, Bangor. Mae’n gwneud cyfraniad cyfoethog i fywyd cerddorol Aberystwyth ac mae’n cyfeilio i Gôr ABC ers 2000.

 

The choir

Established in 1995 as a youth choir for the Aberystwyth area, Côr ABC has since developed into an ambitious mixed community choir that supports the musical life of Aberystwyth and its environs. The choir has been recognised in local and national competitions, and reached the mixed choir final of S4C’s choral competition, Côr Cymru, in 2007, 2011 and 2017.

The choir has commissioned and performed new pieces, including ‘Aberystwyth’ by Hector MacDonald and ‘Gosber’ by Andrew Cusworth. A recording of the première of ‘Gosber’ can be found at the bottom of the page, and the choir can also be heard singing on the soundtrack to the award-winning film, ‘Sleep Furiously’, by Gideon Koppel.

The director

Gwennan Williams is a musician with a passion for choral music and community music making. She holds a joint honours degree in music and German from the University of Birmingham, and has been the director of Côr ABC since 2013.

The accompanist

Louise Amery is a diverse and accomplished musician who graduated in music from the University of Wales, Bangor. She contributes greatly to the musical life of Aberystwyth and has been the accompanist of Côr ABC since 2000.