Cysylltu â ni | Contact us

I gael mwy o wybodaeth am y côr neu i drefnu i ni ganu mewn digwyddiad, defnyddiwch y ffurflen isod neu e-bostiwch corabc10@gmail.com.

For more information about the choir or to book us for an event, please use the form below or e-mail us at corabc10@gmail.com.

Rydym yn gofyn i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost er mwyn i ni ateb eich ymholiad. Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at unrhyw ddiben arall.

We request your name and e-mail address in order for us to respond to your enquiry. This information will not be used for any other purpose.